Utskrift av prisliste

Generering av prisliste.

Før du begynner

Tips: Du kan definere rekkefølgen på radene i utskriften ved å sortere radene i sideelementet Pris- og rabattmatrise i ønsket rekkefølge.

Om denne oppgaven

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen produkt du vil skrive ut.
 2. Under Hjem-fanen, i gruppen Utskrift, klikk på pilen ved siden av Aktiv rapport-knappen, og deretter Prisliste.
 3. Angi de forskjellige parameterene i utskriftsdialogen.
  Alternativ Beskrivelse
  Dato Dato-feltet fylles automatisk ut med dagens dato, men annen dokumentdato kan velges. Datoen benyttes som fakturadato. Visma Business benytter også datoen som grunnlag for kalkulering av forfallsdato på fakturaer, hvis ikke forfallsdato er angitt på ordren.
  Merk: Ved utskrift fra forhåndsvisning vil Visma Business foreslå samme dokumentdato i ordredokument-dialogen som i forhåndsvisningen.
  Avansert Klikk for å angi avanserte rapportparametere.
  Formular Velg formular som skal benyttes. Bruk denne listen til å velge ønsket utskriftsformular. Innholdet i listen avhenger av hvilken dokumenttype som er valgt. Visma Business husker hvilket formularnummer som er valgt for et dokumentvindu, og dette kan også lagres på vindusoppsettet.
  Skriver Angi hvilken skriver som skal benyttes.
  Merk: Dersom feltet $Skrivernavn i tabellen Skriveroppsett er blankt, vil standardskriver foreslås.
  Utskriftsformat Klikk for å angi valg for utskriftens Utskriftsformat.
 4. Klikk på pilen ved siden av Skriv ut (Ctrl+P)-knappen og velg ønsket utskriftskilde.
  Utskriftsdialogen lukkes, og utskrift starter.

Resultater

Utskriften kan inneholde flere rader for hvert produktnummer, angitt for samlekombinasjoner av følgende felt:

For hver kombinasjon velges de gunstigste vilkårene. Dette betyr at den laveste prisen minus eventuelle aktuelle rabatter i den samme raden i pris- og rabattmatrisen, og uavhengig av den høyeste prosentrabatten. En gunstigere pris eller rabatt velges imidlertid ikke hvis dette er valgt i feltet Faste priser/rab. i tabellen Pris- og rabattmatrise.

Priser og rabatter hentes for pris- og rabattkolonnene som er inkludert i sideelementet Pris- og rabattmatrise. (Salgs-, utleie- og innkjøpspriser, rabattbeløp og -prosenter, erstatningspris (for utleie/lån) og kostpris.)

Merk: Hvis utskriften inneholder priser/rabatter for flere transaksjonstyper samtidig, hentes beskrivelsen i følgende rekkefølge: Først salg, deretter utleie og til slutt innkjøp. Dette gjelder også for eventuelle avgiftskoder som er overstyrt. Uansett utføres prisberegninger alltid på grunnlag av riktig avgiftskode.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.