Utskrift av oss mva-melding

Før du begynner

Tabellen må fylles ut med rapporteringsterminer for 1 - Unionsordning (rapporteres kvartalvis), og 2 - Importordning (rapporteres månedlig).
Merk: Hvis både 1 - Unionsordning og 2 - Importordning er i bruk anbefales det å definere OSS avg.termin 1-12 for 2 - Importordning, og andre perioder f.eks. 100, 200, 300 og 400 for 1 - Unionsordning (som rapporteres kvartalsvis).
Et Formular med formulartype 11 - OSS mva-melding må finnes, for hver ordning.

Om denne oppgaven

Rapporten skrives ut for å hente ut merverdiavgiftsdata som skal rapporteres til skattemyndighetene under OSS-regulering. Når utskriften startes vil en dialog vises, hvor passende Formular velges. Under Avansert er det mulig å velge mellom 1 - Unionsordning og 2 - Importordning.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen oss avgiftstermin du vil skrive ut.
 2. Under Hjem-fanen, i gruppen Utskrift, klikk på pilen ved siden av Aktiv rapport-knappen, og deretter OSS mva-melding.
 3. Angi de forskjellige parameterene i utskriftsdialogen.
  Alternativ Beskrivelse
  Dato Dato-feltet fylles automatisk ut med dagens dato, men annen dokumentdato kan velges. Datoen benyttes som fakturadato. Visma Business benytter også datoen som grunnlag for kalkulering av forfallsdato på fakturaer, hvis ikke forfallsdato er angitt på ordren.
  Merk: Ved utskrift fra forhåndsvisning vil Visma Business foreslå samme dokumentdato i ordredokument-dialogen som i forhåndsvisningen.
  Avansert Klikk for å angi avanserte rapportparametere.
  Formular Velg formular som skal benyttes. Bruk denne listen til å velge ønsket utskriftsformular. Innholdet i listen avhenger av hvilken dokumenttype som er valgt. Visma Business husker hvilket formularnummer som er valgt for et dokumentvindu, og dette kan også lagres på vindusoppsettet.
  Skriver Angi hvilken skriver som skal benyttes.
  Merk: Dersom feltet $Skrivernavn i tabellen Skriveroppsett er blankt, vil standardskriver foreslås.
  Utskriftsformat Klikk for å angi valg for utskriftens Utskriftsformat.
 4. Klikk på pilen ved siden av Skriv ut (Ctrl+P)-knappen og velg ønsket utskriftskilde.
  Utskriftsdialogen lukkes, og utskrift starter.

Resultater

Ved godkjenning av rapporten:
 • Opprettes en bunt, hvor beløpene fra hovedbokskontoen angitt i feltet OSS mva.konto i tabellen Merverdiavgift vil bli postert mot kontoen angitt i feltet OSS avgiftsoppgjørskonto i tabellen Bedriftsopplysninger.
 • Oppdateres feltet OSS mva-meldingsnr. i tabellen Hovedbokstransaksjon med aktuelt OSS mva-meldingsnr.
 • Oppdateres feltet OSS mva-meldingsnr. i tabellen OSS avgiftstermin.
 • Opprettes en ny rad i tabellen OSS mva-meldingslogg.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.