Utskrift av etiketter

Før du begynner

For å kunne skrive ut etiketter må en verdi være angitt i feltet Kolli i tabellen Ordre. Dette representerer antall etiketter som skal skrives ut. Utskrift av etiketter er ikke avhengig av ordrestatus, slik at etikettene kan skrives ut når som helst etter at ordren er opprettet.

Om denne oppgaven

Når en verdi har blitt angitt i feltet Kolli:

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen ordre du vil skrive ut.
 2. Under Hjem-fanen, i gruppen Utskrift, klikk på pilen ved siden av Aktiv rapport-knappen, og deretter Etiketter.
 3. Angi de forskjellige parameterene i utskriftsdialogen.
  Alternativ Beskrivelse
  Dato Dato-feltet fylles automatisk ut med dagens dato, men annen dokumentdato kan velges. Datoen benyttes som fakturadato. Visma Business benytter også datoen som grunnlag for kalkulering av forfallsdato på fakturaer, hvis ikke forfallsdato er angitt på ordren.
  Merk: Ved utskrift fra forhåndsvisning vil Visma Business foreslå samme dokumentdato i ordredokument-dialogen som i forhåndsvisningen.
  Avansert Klikk for å angi avanserte rapportparametere.
  Formular Velg formular som skal benyttes. Bruk denne listen til å velge ønsket utskriftsformular. Innholdet i listen avhenger av hvilken dokumenttype som er valgt. Visma Business husker hvilket formularnummer som er valgt for et dokumentvindu, og dette kan også lagres på vindusoppsettet.
  Skriver Angi hvilken skriver som skal benyttes.
  Merk: Dersom feltet $Skrivernavn i tabellen Skriveroppsett er blankt, vil standardskriver foreslås.
  Utskriftsformat Klikk for å angi valg for utskriftens Utskriftsformat.
 4. Klikk på pilen ved siden av Skriv ut (Ctrl+P)-knappen og velg ønsket utskriftskilde.
  Utskriftsdialogen lukkes, og utskrift starter.

Resultater

Velg Formular og Skriver og skriv ut etikettene. Antall etiketter angitt i feltet Kolli vil nå bli skrevet ut.

Siden etiketter er uavhengig av ordrestatus, er det ingen restriksjoner for ny utskrift av de samme etikettene.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.