Utskrift av kundedokumentkopi

Før du begynner

Om denne oppgaven

Hvis utskriften omfatter flere kundedokumenter, og de ikke har samme verdi i feltene for Formularnr, Oppsettnr. og Sideelem.nr i tabellen Kundedokument, vil verdiene fra det første dokumentet bli benyttet.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen kundedokument du vil skrive ut.
 2. Under Hjem-fanen, i gruppen Utskrift, klikk på pilen ved siden av Aktiv rapport-knappen, og deretter Kundedokumentkopi.
 3. Angi de forskjellige parameterene i utskriftsdialogen.
  Alternativ Beskrivelse
  Skriver Angi hvilken skriver som skal benyttes.
  Merk: Dersom feltet $Skrivernavn i tabellen Skriveroppsett er blankt, vil standardskriver foreslås.
  Utskriftsformat Klikk for å angi valg for utskriftens Utskriftsformat.
 4. Klikk på pilen ved siden av Skriv ut (Ctrl+P)-knappen og velg ønsket utskriftskilde.
  Utskriftsdialogen lukkes, og utskrift starter.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.