Utskrift av bankavstemmingsrapport

Før du begynner

Om denne oppgaven

Ved utskrift av rapporten for godkjenning av en avstemt periode bør Skriv til PDF velges som utskriftsdestinasjon. Utskriften vil da bli lagret som som dokumentasjon i feltet Fil data i den nye raden som legges til i tabellen Godkjent avstemming.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen bankpartner du vil skrive ut.
 2. Under Hjem-fanen, i gruppen Utskrift, klikk på pilen ved siden av Aktiv rapport-knappen, og deretter Bankavstemmingsrapport.
 3. Angi de forskjellige parameterene i utskriftsdialogen.
  Alternativ Beskrivelse
  Dato Dato-feltet fylles automatisk ut med dagens dato, men annen dokumentdato kan velges. Datoen benyttes som fakturadato. Visma Business benytter også datoen som grunnlag for kalkulering av forfallsdato på fakturaer, hvis ikke forfallsdato er angitt på ordren.
  Merk: Ved utskrift fra forhåndsvisning vil Visma Business foreslå samme dokumentdato i ordredokument-dialogen som i forhåndsvisningen.
  Avansert Klikk for å angi avanserte rapportparametere.
  Formular Velg formular som skal benyttes. Bruk denne listen til å velge ønsket utskriftsformular. Innholdet i listen avhenger av hvilken dokumenttype som er valgt. Visma Business husker hvilket formularnummer som er valgt for et dokumentvindu, og dette kan også lagres på vindusoppsettet.
  Skriver Angi hvilken skriver som skal benyttes.
  Merk: Dersom feltet $Skrivernavn i tabellen Skriveroppsett er blankt, vil standardskriver foreslås.
  Utskriftsformat Klikk for å angi valg for utskriftens Utskriftsformat.
 4. Klikk på pilen ved siden av Skriv ut (Ctrl+P)-knappen og velg ønsket utskriftskilde.
  Utskriftsdialogen lukkes, og utskrift starter.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.