Utskrift av leveransebeskjeder

Før du begynner

Du kan skrive leveransebeskjeder ut fra et dokumentvindu med ordrelinjer, koblet til aktører over kundenummer.

I tabellen Aktør finner du feltet Lev.beskjedsinterv. Der registrerer du minste antallet dager mellom hver gang kunden skal bli tatt med ved utskrift av leveransebeskjeder. Du finner også et tilhørende datofelt, Siste lev.beskj.dato, som holder rede på når kunden sist fikk tilsendt en leveransebeskjed. Hvis du ikke oppgir intervall, blir kunden tatt med ved hver utskrift, dersom det finnes noen ordrelinjer som kvalifiserer for utskrift på leveransebeskjeder.

Leveransebeskjeder blir skrevet ut for ordrelinjer med transaksjonstype salg, utleie og utlån, og med antall > 0. Ordretypen kan være normalordre, direkteordre eller forhåndsordre. Du må krysse av for ønsket sendemåte i dialogboksen til feltet Sendem. for dok. på aktøren. Du får feilmelding dersom bilagsserien for leveransebeskjeder ikke er oppgitt i tabellen Bedriftsopplysninger.

Om denne oppgaven

Du velger selv hvilke felt som skal være med på utskriften, for eksempel:

Feltet Beskjed tidligere i tabellen Ordrelinje, visualiserer ordrelinjestatusen for om ordrelinjen har vært med på leveransebeskjed tidligere.

Vil du ha med alle ordrelinjene på leveransebeskjeder krysser du av dette i dialogboksen til feltet Kundepref. Hvis du ikke krysser av her, kommer bare de som har ordrelinjestatusen Klar for utskrift med på leveransebeskjeder. Ordrelinjene kan du også unnta fra utskrift ved å velge Behandling/Behandlingsmåte/Utskrift. Det blir ikke skrevet ut sumlinjer på leveransebeskjeder.

Du kan skrive ut leveransebeskjeder fra et dokumentvindu som har tabellen Ordrelinje koblet til tabellen Ordre med feltet Ordrenr. Du kan avgrense hvilke ordrer du skal behandle med utvalg eller markering. Ordrer som har noe som kan bli skrevet ut på leveransebeskjed har kryss i feltet "Klar for leveransebeskjed" i dialogen Ordrestatus, slik at du kan gjøre utvalg på dette krysset.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen aktør du vil skrive ut.
 2. Under Hjem-fanen, i gruppen Utskrift, klikk på pilen ved siden av Aktiv rapport-knappen, og deretter Leveransebeskjeder.
 3. Angi de forskjellige parameterene i utskriftsdialogen.
  Alternativ Beskrivelse
  Dato Dato-feltet fylles automatisk ut med dagens dato, men annen dokumentdato kan velges. Datoen benyttes som fakturadato. Visma Business benytter også datoen som grunnlag for kalkulering av forfallsdato på fakturaer, hvis ikke forfallsdato er angitt på ordren.
  Merk: Ved utskrift fra forhåndsvisning vil Visma Business foreslå samme dokumentdato i ordredokument-dialogen som i forhåndsvisningen.
  Avansert Klikk for å angi avanserte rapportparametere.
  Formular Velg formular som skal benyttes. Bruk denne listen til å velge ønsket utskriftsformular. Innholdet i listen avhenger av hvilken dokumenttype som er valgt. Visma Business husker hvilket formularnummer som er valgt for et dokumentvindu, og dette kan også lagres på vindusoppsettet.
  Skriver Angi hvilken skriver som skal benyttes.
  Merk: Dersom feltet $Skrivernavn i tabellen Skriveroppsett er blankt, vil standardskriver foreslås.
  Utskriftsformat Klikk for å angi valg for utskriftens Utskriftsformat.
 4. Klikk på pilen ved siden av Skriv ut (Ctrl+P)-knappen og velg ønsket utskriftskilde.
  Utskriftsdialogen lukkes, og utskrift starter.

Resultater

Etter utskrift av leveransebeskjeder får du spørsmål om godkjenning.

Ved godkjenning oppdaterer Visma Business datoen i tabellen Aktør for utskrift av siste leveransebeskjed. Sjekkboksen "Klar for" leveransebeskjed i feltet Ord.linjestatus blir slått av, samtidig blir sjekkboksen "Utført" slått på.

Verdien i feltet Lev.beskjedsserie i tabellen Bedriftsopplysninger blir tilbakestilt hvis ikke utskriften blir godkjent.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.