Valideringsstatus

Viser valideringer til det aktive bilaget, hvilke data mangler eller hvilke data som er ugyldige.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen bilag som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Valideringsstatus.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.