Hent åpne poster

Kopierer åpne poster fra åpen post-tabellen til motreferanse-tabellen.

Før du begynner

Behandlingsvalget vil fylle ut tabellen Motreferanse med åpne poster for kunden/leverandøren angitt i feltet Debet konto/Kredit konto, under forutsetning av at bilagstypen er markert med Kopierer åpne poster fra åpen poster til motreferanser ved oppslag under feltet Bilagsart beh.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen bilag som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Hent åpne poster.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.