Ekspander automatposter

Innsetter bilagslinjer med automatposteringer for debet/kredit konto.

Om denne oppgaven

Ønsker du automatiske posteringer i tilknytning til bestemte kontoer under bilagsregistrering, kan du knytte opp en eller flere automatposteringer til kontoen. Disse definerer du i tabellen Automatpostering. Du velger om Visma Business automatisk skal ekspandere posteringen ved føring på hovedbokskontoen, eller om du manuelt vil starte en kommando for å få fram automatpostlinjene i tabellen Bilag. At automatpostene blir ekspandert, betyr at Visma Business legger til bilagslinjer i bunten ut i fra hva du har registrert i tabellen Automatpostering for den aktuelle hovedbokskontoen.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen bilag som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Ekspander automatposter.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.