Fordel mva-beløp

Fordeler differanse i mva-beløp på bilagslinjer med samme bilagsnr.

Om denne oppgaven

Dette behandlingsvalget benytter du til å fordele en eventuell differanse mellom mva.beløpet på hovedbilagslinjen og samlet mva.beløp på bilagslinjene i det tilkoblede sideelementet.
Merk: Denne behandlingen gjelder mva.avregningsregler som er spesifikke for mva.lovgivningen i Storbritannia.
Menyvalget er kun tilgjengelig hvis du har koblet bilagslinjer rekursivt over bilagsnummer. Du kan benytte menyvalget for å automatjustere mva.beløpet på de tilkoblede linjene. Dette vil være tilfelle hvis du skal følge opp mva.beløpet registrert på leverandør opp mot hovedbokstransaksjonene. I enkelte tilfeller vil dette kunne avvike på grunn av avrunding på de forskjellige hovedbokskontoene. Dette er en funksjon som er laget for å tilfredsstille BASDA godkjenning i Storbritannia.

Du kan utføre menyvalget fra begge bilagssideelementene.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen bilag som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Fordel mva-beløp.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.