Fyll tabell med gyldige merknader

Erstatter hele innholdet i tabellen med nye gyldige merknader fra skattemyndighetene.

Prosedyre

  1. Plasser markøren i tabellen Avgiftskode merknad .
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Fyll tabell med gyldige merknader.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.