Vis betalingsinformasjon

Vis betalingsinformasjon for inngående betalinger importert fra Visma.net AutoPay.

Om denne oppgaven

For inngående betalinger (kundetransaksjoner) importert fra Visma.net AutoPay, vil kjøring av dette behandlingsvalget vise et vindu med alle detaljer om betalingen. Vinduet kan stå åpent når du beveger deg mellom rader, og innholdet vil bli oppfrisket.
Merk: For betalinger importert i versjoner 14.00.0 og senere hentes betalingsinformasjonen fra feltet Fil data i tabellen Visma.net AutoPay logg. For betalinger opprettet i eldre versjoner lastes informasjonen ned fra Visma.net AutoPay, så en fungerende oppkobling er påkrevet.
Tips: En intern referanse, som Visma Business bruker for å finne betalingen, ligger lagret i feltet AutoPay betalingsreferanse (før versjon 13.00.0 i feltet Ekstratekst).

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen oppdatert bilag som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Vis betalingsinformasjon.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.