Opprett ny bunt

Lager nye bunter ut fra oppdaterte bilagslinjer.

Om denne oppgaven

Når du kjører behandlingsvalget Opprett ny bunt fra tabellen Oppdatert bilag tildeles linjene et nytt linjenummer, og motreferanser tas derfor ikke med. Kjører du behandlingsvalget Opprett ny bunt fra tabellen Oppdatert bunt blir hele bunten kopiert.
Merk: Når bilag opprettes fra Oppdatert bilag med Valuteringsdato eldre enn sperredato, men innefor samme periode som sperredatoen, er det mulig å oppdatere de. Under oppdatering kontrolleres det mot perioden hvor sperredatoen er satt, ikke mot den faktiske datoen som kommer hvis posteringsdatoen manuelt legges inn på et bilag.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen oppdatert bilag som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Opprett ny bunt.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Opprett ny bunt.
  Alternativ Beskrivelse
  Bytt om debet/kredit Her kan du krysse av for om debet og kredit skal bytte plass, slik at de nye bilagslinjene utligner de opprinnelige.
  Merk: Har du benyttet feltet Periodiser kredit på bilagslinjene må du registrere eller ta bort flagget i dette feltet manuelt hvis du skal krysse av for Bytt om debet/kredit. Gjør du ikke dette blir kontofordelingen snudd på feil måte.

  Når du velger OK, vil du se hvilken bunt som blir behandlet på statuslinjen. Samtidig vil en prosessindikator illustrere hvor mange av de valgte buntene som er behandlet hittil.

  De nye buntene tildeles forløpende buntnummer. De blir dessuten påført opprinnelseskoden 14 - Tidligere bunt. Feltet Oppr. kjørenr blir også tatt med til den nye bunten.

  Bruk opprinnelig valutakurs 2 Har du kryss i dette feltet får den kopierte bilagslinjen automatisk et kryss i feltet Ikke oppdater valutakurs fra bilagsdato under Trans.status, og krysset i feltet Oppdater valutakurs fra bilagsdato under Bilagsart beh. i tabellen Bilagsart blir slått av.

  Feltet er standard avkrysset. Du kan se bort fra dette krysset om ikke valuta 2 er i bruk.

  Avhengig av hva du ønsker med de kopierte bilagene, må du enten slå av valget i dialogen ved kopiering, eller endre på de kopierte bilagslinjene i etterkant. Ved tilbakeføring av bilagslinjer er det vanlig å ha kryss i feltet.

  Du skal ikke ha kryss i feltet hvis det er en kopi av en bunt som:
  • skal bli brukt som mal og
  • skal bli oppdatert i annen periode med ny bilagsdato og
  • skal beregne valutakurser på nytt


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.