Eksporter bunt til fil

Eksporterer markerte bunter til fil.

Om denne oppgaven

Dette menyvalget bruker du hvis du ønsker å eksportere oppdaterte bunter til fil. Du kan legge ut flere bunter under ett ved å markere de du ønsker å legge ut.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen oppdatert bunt som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Eksporter bunt til fil.
 3. Dialogen til Eksporter bunt til fil vises.
  Filnavn
  Batches.txt foreslås som filnavn, men kan overstyres hvis du ønsker et annet navn.
  Søk...
  Med knappen Søk... kan du lagre filen på ønsket område.
  Legg til
  Hvis du krysser av for Legg til vil buntene legges til på slutten av filen, hvis den finnes fra før.

Resultater

Valgte rader blir eksportert til fil.

Buntnummer blir ikke lagt ut i filen. Buntene som har blitt lagt ut merkes, slik at de ikke blir lagt ut flere ganger.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.