Opprett ny bunt

Lager nye bunter ut fra oppdaterte bunter.

Om denne oppgaven

Ønsker du å opprette en ny bunt ut fra en oppdaterte bunt, markerer du den aktuelle bunten, eventuelt flere bunter, og velger behandlingsvalget Opprett ny bunt. Du får da opp dialogboksen for Opprett ny bunt.
Merk: Behandlingsvalget Opprett ny bunt fra tabellen Oppdatert bunt kopierer hele bunten inkl. motreferanser, i motsetning til behandlingsvalget Opprett ny bunt fra tabellen Oppdatert bilag som ikke tar med motreferanser (siden linjene blir tildelt nytt linjenummer).

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen oppdatert bunt som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Opprett ny bunt.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Opprett ny bunt.
  Alternativ Beskrivelse
  Bytt om debet/kredit Her kan du krysse av for om debet og kredit skal bytte plass, slik at de nye bilagslinjene utligner de opprinnelige.
  Merk: Har du benyttet feltet Periodiser kredit på bilagslinjene må du registrere eller ta bort flagget i dette feltet manuelt hvis du skal krysse av for Bytt om debet/kredit. Gjør du ikke dette blir kontofordelingen snudd på feil måte.

  Når du velger OK, vil du se hvilken bunt som blir behandlet på statuslinjen. Samtidig vil en prosessindikator illustrere hvor mange av de valgte buntene som er behandlet hittil.

  De nye buntene tildeles forløpende buntnummer. De blir dessuten påført opprinnelseskoden 14 - Tidligere bunt. Feltet Oppr. kjørenr blir også tatt med til den nye bunten.

  Bruk opprinnelig valutakurs 2 Har du kryss i dette feltet får den kopierte bilagslinjen automatisk et kryss i feltet Ikke oppdater valutakurs fra bilagsdato under Trans.status, og krysset i feltet Oppdater valutakurs fra bilagsdato under Bilagsart beh. i tabellen Bilagsart blir slått av.

  Feltet er standard avkrysset. Du kan se bort fra dette krysset om ikke valuta 2 er i bruk.

  Avhengig av hva du ønsker med de kopierte bilagene, må du enten slå av valget i dialogen ved kopiering, eller endre på de kopierte bilagslinjene i etterkant. Ved tilbakeføring av bilagslinjer er det vanlig å ha kryss i feltet.

  Du skal ikke ha kryss i feltet hvis det er en kopi av en bunt som:
  • skal bli brukt som mal og
  • skal bli oppdatert i annen periode med ny bilagsdato og
  • skal beregne valutakurser på nytt


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.