Generer timekalender

Genererer timekalender.

Om denne oppgaven

Behandlingsvalget Generer timekalender produserer en kalenderrad for valgt gruppe for hver periode. Timekalenderen brukes som grunnlag for igjen å kunne generere timesaldo til hver enkelt ansatt eller ressurs. Rutinen tar kun hensyn til rader i tabellen Ferie som har verdien Ansatte eller Ressurser i feltet Omfang og ikke har utfylt Res.nr. Hvis det finnes en rad for valgt periode fra før, eller en høyere periode innenfor periodevalget, blir det ikke generert noen rader.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen timegruppe som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Generer timekalender.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Generer timekalender .
  Alternativ Beskrivelse
  Timegruppe Timegruppen blir hentet fra den aktive timegruppen du står på når du kjører behandlingsvalget.

  Det vises om gruppen gjelder for ansatte eller ressurser, og for hvilket periodevalg som gjelder.

  Merk:

  Det er ikke mulig å endre dette valget, så er det feil gruppe må du avbryte og kjøre behandlingen på nytt.

  Dato fra/til Fra og til dato foreslås ut fra sperret periode i fra dato og ut kalenderåret i til dato.

  I enkelte tilfeller når uke er periodebegrepet vil forslaget ligge både i forrige år i fra dato og neste år i til dato fordi uke 1 kan starte i foregående år og uke 52/53 kan slutte i neste år.

  Reserver hele dager Denne parameteren blir overført til tabellen Timekalender og igjen til tabellen Timesaldo for hver ressurs. Parameteren blir benyttet for å reservere hele dagen selv om ikke hele tiden blir benyttet. Dette er spesielt tiltenkt utleie/booking av hotellrom, biler o.l.
  Sjekk ferie tabellen Denne avkrysningen fører til at generering av timekalender sjekker ferietabellen og tar hensyn til denne. Det forutsetter at ressursnummer og omfang for timekalender er satt på ferien.
  Null ved ferier Hvis avkrysset genereres kalenderlinjer uten tid, det vil si fra/til kl. 00:00 - 00:00. Du kan ikke reservere raden. Dette blir gjort for at eksterne programmer skal kunne produsere rapporter o.l., samt at du som bruker får en bedre oversikt.
  Tider mandag - søndag Mandag - søndag blir foreslått ut fra feltene for timebehandling og du kan kun endre tidspunktene og ikke dagene. Er disse feil må du avbryte og rette opp i feltene for timebehandling for respektive timegruppe, og generere timekalender på nytt.

  Du kan ha forskjellig tidspunkt for hver dag.

  Avvikstid Som standard hentes verdien i feltet Avvikstid i tabellen Timegruppe, men dette kan overstyres i denne dialogen.
 4. Klikk OK.
 5. I den neste dialogen må du bekrefte for å fortsette, eller klikke Nei for å avbryte.

  Ved å klikke Nei komme du tilbake til dialogboksen, hvor du kan gjøre endringer.

Resultater

En ny timekalender opprettes. Du kan se kalenderen i tabellen Timekalender.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.