Fyll tabell med gyldige merknader

Erstatter hele innholdet i tabellen med nye gyldige merknader fra skattemyndighetene.

Prosedyre

  1. Plasser markøren i tabellen Avgiftstermin merknad .
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Fyll tabell med gyldige merknader.

Resultater

Tabellen vil fylles ut med forhåndsdefinerte standardmerknader. Merknadene hentes fra filen merknad.xml som ligger i plugins-mappen under programområdet for Visma Business.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.