Regenerer avg.år / avg.term på transaksjoner

Regenererer avg.år / avg.term på alle relevante transaksjoner.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen avgiftstermin som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Regenerer avg.år / avg.term på transaksjoner.
  3. Det vises en dialogboks der du kan avbryte rutinen hvis det finnes bunter som ikke er oppdatert.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.