Send norsk mva-melding

Oppretter en norsk mva-melding og sender den til skattemyndighetene.

Om denne oppgaven

Behandlingsvalget vil produsere en XML-fil for mva-melding i SAF-T-format. Filen vil plasseres i mappen angitt i feltet SAF-T-sti i tabellen Systemopplysninger. Innholdet i XML-filen vil bli vist for gjennomgang, før den sendes til skattemyndighetene via AutoReport, eller behandlingen kan avbrytes.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen avgiftstermin som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Send norsk mva-melding.
  3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Send norsk mva-melding.
    Alternativ Beskrivelse
    (OnlyCreateVatReport)  

Resultater

Ved sending vil det opprettes en bunt med posteringer tilsvarende det som opprettes ved godkjenning av en utskrevet mva-melding. Mva.bærende transaksjoner i tabellen Hovedbokstransaksjon vil bli oppdatert med Mva-meldingsnr, tabellen Mva-meldingslogg vil bli oppdatert, og den behandlede raden i tabellen Avgiftstermin vil bli oppdatert med Mva-meldingsnr.

I feltet Mva. godkjenningsstatus i tabellen AutoReport arkiv settes verdien 1 - Godkjent, siden avgiftsoppgjør og kreering av bunt nå gjøres automatisk når rapporten har blitt godkjent av skattemyndighetene. Hvis du senere forsøker å manuelt godkjenne mva-meldingen fra tabellen AutoReport arkiv, vil du få melding om at godkjenning allerede har blitt utført.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.