Gå til detaljer

Åpner detaljer for Overvåkningspunktet.

Om denne oppgaven

Hvilket oppsettet som skal åpnes defineres i tabellen Overvåkningspunkt-definisjon. Følgende rekkefølge benyttes for å bestemme hvilket oppsett som skal åpnes:
 1. Mål vindusnr.
  • Hvis Mål sideelementnr. er angitt, vil Visma Business også åpne f.eks. eksakt fane innen oppsettet.
  • Hvis det er et koblet oppsett som er koblet til Mål vindusnr., vil dette bli åpnet.
 2. Kilde vindusnr.
  • Når Kilde sideelementnr. er angitt, vil Visma Business også åpne f.eks. eksakt fane innen oppsettet.
  • Hvis det er et koblet oppsett som er koblet til Kilde vindusnr., vil dette bli åpnet.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen overvåkningspunkt som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Gå til detaljer.

Resultater

Angitt (eller koblet) oppsett åpnes for bedriften som vises på raden i tabellen Overvåkningspunkt.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.