Importer

Importerer data fra fil.

Prosedyre

 1. Plasser markøren i tabellen Systemopplysninger .
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Importer.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Importer.
  Alternativ Beskrivelse
  (ToDatabase)  
  (ImportMethod)
  1 - Overskriv oppgitte felter
  2 - Bytt ut hele rader
  3 - Legg bare til nye rader
  4 - Erstatt hele innholdet i tabellene
  (FileName)  
  (ImportMode)
  1 - Tabeller
  2 - Spesialformat
  (SpecialImportFormat)
  1 - EDI
  2 - SIE4
  (SyntaxCheck)  
  (ConvertFromOemToAnsi)  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.