Slett endringslogg

Sletter rader i endringsloggtabellen(e).

Før du begynner

Merk: Bare Systemansvarlig kan kjøre denne behandlingen.

Om denne oppgaven

Ingen manuelle endringer/slettinger kan gjøres i tabellene Bedriftendringslogg og Systemendringslogg. Kjør dette behandlingsvalget for å slette rader i tabellen Systemendringslogg.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen systemopplysninger som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Slett endringslogg.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Slett endringslogg.
  Alternativ Beskrivelse
  Fra dato Startdato for sletting av logg-rader.
  Til dato Sluttdato for sletting av logg-rader.
  Alle bedrifter Bedriftendringslogg-rader med Dato innenfor angitt intervall, vil bli slettet for alle bedriftsdatabaser innenfor systemdatabasen. En ny rad som logger slettingen vil samtidig bli lagt til i tabellen Bedriftendringslogg. Denne raden kan ikke slettes.

Resultater

Alle rader i tabellen Systemendringslogg med Dato innenfor utvalget angitt i dialogen vil bli slettet.

En ny rad som logger slettingen vil samtidig bli opprettet i tabellen Systemendringslogg. Denne raden kan ikke slettes.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.