Send rapport for Betalinger til selvstendig næringsdrivende

Sender rapport for Betalinger til selvstendig næringsdrivende til AutoReport.

Prosedyre

 1. Plasser markøren i tabellen Leverandørtransaksjon .
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Send rapport for Betalinger til selvstendig næringsdrivende.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Send rapport for Betalinger til selvstendig næringsdrivende.
  Alternativ Beskrivelse
  År Forrige år foreslås som verdi.
  (EmployeeNo)  
  OK Starter generering/sending av rapporten.
  Kontaktperson  
  Telefon  
  E-postadresse  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.