Opphev matchinger

Opphever matchinger for markerte transaksjoner, og regenererer åpne poster.

Om denne oppgaven

Har du matchet noen poster feil, kan du ved hjelp av dette menyvalget oppheve matchingen og regenerere åpne poster for markerte transaksjoner. Det er viktig at du passer på at alle postene som inngår i en matching blir med, og ikke bare for eksempel debetposten.
Merk: Du kan bestemme hvilke brukere som skal ha tilgang til å kjøre rutinen Opphev matchinger. Dette gjør du i tabellen Adgangsgruppe under behandlingsvalget Funksjonsadgang/Diverse.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen leverandørtransaksjon som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Opphev matchinger.

Resultater

Visma Business gjør følgende med transaksjonene når du kjører dette menyvalget:


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.