Behandlingsmåte

Viser behandlingsmåte-dialogen.

Om denne oppgaven

Du kan bare endre den første kolonnen siden innstillingene bare ble brukt for delproduktet på strukturlinjen. Hvis du har endret innstillingene for delprodukter (i den andre kolonnen) i tabellen Produkt for hovedproduktet, vil disse innstillingene bli kopiert til delproduktet i tabellen Struktur.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen struktur som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Behandlingsmåte.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.