Trekk tilbake reservasjoner

Trekker tilbake reservasjoner som ikke er plukket, for markerte lagersaldorader.

Om denne oppgaven

Dette valget trekker tilbake reservasjoner som ikke er plukket. I tillegg til raden i tabellen Lagersaldo, oppdaterer rutinen også tabellene Ordrelinje, Reservasjon og Vareparti.

Du kan for eksempel benytte rutinen i forbindelse med lagertellinger for å øke det reserverbare antallet før bruk av behandlingsvalget Korriger beholdninger, når det reserverbare antallet er mindre enn reduksjonen (den negative telledifferansen). Det er kun rader som er reservert ved rutinen Reserver ved lagring eller rader som blir lagt inn manuelt som blir trukket tilbake. Reservasjoner som er plukket eller ferdigmeldt blir ikke trukket tilbake.

Merk: Rutinen hopper over lagersaldorader og ordrer som er låst. Varepartier er låst når den tilhørende lagersaldoraden er låst. Ordre- og reservasjonslinjer er låst når ordren er låst.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen lagersaldo som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Trekk tilbake reservasjoner.

Resultater

Alle ordrelinjer med trans.type 2 - Utleie vil bli behandlet likt som linjer med utlånte produkter. Fakturerte linjer for produktet med 2 - Utleie vil ikke bli trukket fra for ordren.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.