Overfør til lagertelling

Trekker markerte rader ut for lagertelling.

Før du begynner

Før du foretar en lagertelling, markerer du de produktene (radene) som du skal telle i tabellen Lagersaldo.

Om denne oppgaven

Behandlingsvalget Korriger beholdninger i tabellen Lagersaldo krever at lagersaldoraden er overført til lagertelling. Ved bruk av dette menyvalget vil feltet Tellbart antall bli nullstilt. Hvis det er en negativ telledifferanse vil beholdningen bli redusert i FIFO-rekkefølge for varepartier som er under lagertelling.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen lagersaldo som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Overfør til lagertelling.
  3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Overfør til lagertelling.
    Alternativ Beskrivelse
    Valuteringsdato Telledato oppdateres med datoen som angis her.

Resultater

Denne rutinen gjør følgende: Disse produktene er nå markert som under lagertelling, og du kan ikke registrere ordrer, fakturere og så videre på disse produktene, før produktene er ferdig telt. Det vil si, at du har registrert Telt antall og kjørt behandlingsvalget Korriger beholdninger.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.