Regenerer lagersaldoer

Regenererer markerte lagersaldorader, og tilhørende varepartier og beholdningsendringer, ut fra produkttransaksjoner, ordrelinjer og reservasjoner.

Før du begynner

For å kunne kjøre denne behandlingen må du ha krysset av feltene Ordre/time og Innkjøp under Moduler i tabellen Bruker.

Om denne oppgaven

Dette behandlingsvalget blir brukt til å regenerere verdier i tabellene Lagersaldo, Beholdningsendring og Vareparti, ut i fra tabellene Produkttransaksjon, Ordrelinje og Reservasjon. Du kan bruke valget på markerte rader, eller bare på raden som markøren er plassert på.

I denne dialogboksen kan du registrere opplysninger for regenerering av lagersaldoer, beholdningsendringer og varepartier. Det er ikke nødvendig å foreta endringer i standardvalgene i dialogboksen, da disse fungerer optimalt. Ved regenerering blir alltid varepartiene overskrevet.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen lagersaldo som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Regenerer lagersaldoer.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Regenerer lagersaldoer.
  Alternativ Beskrivelse
  Les Produkttransaksjon Velges for å bruke produkttransaksjonene som grunnlag for regenerering av lagersaldoer og/eller varepartier.
  Les Ordrelinje Velges for å bruke ordrelinjene som grunnlag for regenerering av lagersaldoer og/eller beholdningsendringer.
  Les Reservasjon Velges for å bruke reservasjonene som grunnlag for regenerering av lagersaldoer og/eller varepartier.
  Gjenoppbygg Lagersaldo Velges for å gjenoppbygge lagersaldoene.
  Gjenoppbygg Beholdningsendring Velges for å gjenoppbygge beholdningsendringene.
  Gjenoppbygg Vareparti Velges for å gjenoppbygge varepartiene.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.