Innenfor lev.tiden

Beregner hvor mye som ligger "i ordre" innenfor leveringstiden.

Før du begynner

Behandlingsvalget regner om feltene som viser beholdninger innenfor og utenfor leveringstiden. Marker Lagersaldo radene eller plasser feltpekeren på den raden du ønsker å utføre rutinen. Systemet tar også hensyn til hvilken ordretype som ligger lagret, og behandler ikke ordrer med ordretype 5 - Tilbud/Forespørsel.

Om denne oppgaven

Feltene blir oppdatert løpende når du lagrer ordren. Hva som faller innenfor leveringstiden forandrer seg imidlertid hvert døgn, og det er derfor nødvendig å kjøre menyvalget for hver nye dato som Visma Business er i bruk hvis du benytter disse feltene. Feltene blir også regnet om når du benytter behandlingsvalget Regenerer lagersaldoer.

Når du lagrer ordrelinjer som har blitt endret eller slettet, forutsetter det at menyvalget blir kjørt den dagen. Da beregner Visma Business seg fram til de enkelte ordrelinjene sin forrige bidrag til tilgang og avgang innenfor og utenfor leveringstiden. Dette blir gjort ut fra verdiene som feltene Bekreftet lev.dato eller Ankomst/avgangsdato og Total lev.tid hadde da de ble lest inn.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen lagersaldo som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Innenfor lev.tiden.
  3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Innenfor lev.tiden.
    Alternativ Beskrivelse
    Fra dato Dagens dato foreslås.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.