Korriger beholdninger

Korrigerer beholdninger for markerte rader i henhold til lagertelling, og oppdaterer varepartier og produkttransaksjoner.

Før du begynner

Behandlingsvalget Overfør til lagertelling har blitt kjørt og en lagertelling er utført, registrert og lagret og eventuelle utskrifter er kjørt ut. Aktuelle rader er markert.
Merk: Behandlingsvalget Korriger beholdninger i tabellen Lagersaldo krever at lagersaldoraden er overført til lagertelling. Når menyvalget kjøres vil feltet Tellbart antall bli nullstilt. Hvis det er en negativ telledifferanse vil beholdningen bli redusert i FIFO-rekkefølge for varepartiene som har samme plassering og markert for lagertelling. En lagerøkning vil bli opprettet som et nytt vareparti.
Merk: Det er ikke mulig å kjøre behandlingsvalget Korriger beholdninger fra tabellen Lagersaldo når du har valgt å basere lagertelling på plasseringer.

Om denne oppgaven

Ved kjøring av behandlingsvalget Korriger beholdninger, kontrolleres det om det har kryss i feltet Under lagertelling under feltet Lagersaldostatus i tabellen Lagersaldo. Er feltet Under lagertelling avkrysset blir det ikke utført noen behandling av beholdningene på varepartiene.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen lagersaldo som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Korriger beholdninger.

Resultater

De radene/produktene som du markerte er nå ferdig talt opp, og du kan registrere ordrer, fakturaer og så videre igjen på disse produktene.

Beholdningen er nå satt lik Telt antall og feltet Telledifferanse er blanket ut. Samtidig ble Telt antall, Telledato og Telt av flyttet over til feltene Forrige telt antall, Forrige telledato og Forrige telt av, slik at feltene er klare til neste telling.

Varepartier oppdateres også og det blir produsert transaksjoner. Ved reduksjon av beholdningen tas telledifferansen fra varepartiene i standard FIFO rekkefølge, og ved økning legges nye varepartier til med kostpris lik gjennomsnittlig kostpris for produktet på lageret. Transaksjonene får transaksjonstype 4 - Tap med negative antallsfelt hvis lagerbeholdningen øker og varepartiene får Normal lev. og Normal plassering fra tabellen Lagersaldo.

Feltet Trans.dato blir satt til dagens dato, og feltet Kostvalutanr blir satt lik standard valuta, oppgitt i tabellen Bedriftsopplysninger. Det blir også lagt ut opplysninger på transaksjonene fra varepartiene og produktene.

Er det ikke et tilstrekkelig antall reserverbare enheter når du forsøker å redusere beholdningen, det vil si at Fysisk beholdning - Telt antall > Reserverbart, får du melding om at beholdningen ikke kan reduseres på grunn av reservasjoner. Du får også vite hvor mange lagersaldoer dette gjelder.

Verdien i feltene Telt antall, Telledato og Telt av blir liggende igjen på disse radene, slik at du kan se hvor mye det gjenstår å korrigere beholdningen med i feltet Telledifferanse. Ønsker du å redusere beholdningene mer, må du først oppheve reservasjoner.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.