Overfør til lagertelling

Trekker markerte rader ut for lagertelling.

Om denne oppgaven

Under en fysisk lagertelling må antallene være låst i systemet for å unngå endring av transaksjoner under tellingen. Ved å bruke denne behandlingen låses de valgte radene for videre behandling.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen vareparti som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Overfør til lagertelling.
  3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Overfør til lagertelling.
    Alternativ Beskrivelse
    Valuteringsdato Datoen for lagertellingen.

Resultater

Etter kjøring av behandlingsvalget blir følgende felter automatisk oppdatert: Postene vil forbli låst til behandlingsvalget Korriger beholdninger er kjørt, eller til man manuelt har opphevet låsen under feltet Varepartistatus.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.