Overfør

Overfører hele eller deler av markerte varepartier til et annet lager.

Om denne oppgaven

Brukes til å overføre varepartier mellom ulike lagre.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen vareparti som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Overfør.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Overfør.
  Alternativ Beskrivelse
  Til lager Lagernummeret på det lageret du vil overføre produktet til.
  Antall Hvor mange enheter som skal overføres.
  Hele partiet Velges hvis hele varepartiet skal overføres.

Resultater

Varepartinummeret vil forbli uendret på varepartiene også etter overføring. Hvis ikke hele varepartiet overføres til det nye lageret, vil begge postene ha samme varepartinummer.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.