Skill ut

Skiller ut varepartier fra den aktive raden.

Før du begynner

Kun antall som er tilgjengelig på lager kan skilles ut til andre varepartier.

Om denne oppgaven

Brukes for å skille ut ett vareparti til to eller flere varepartier. Dette kan være aktuelt f.eks. for å splitte varepartiet på forskjellige serienummer eller plasseringer.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen vareparti som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Skill ut.
  3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Skill ut.
    Alternativ Beskrivelse
    Antall partier Hvor mange varepartier som skal skilles ut fra det valgte varepartiet.
    Antall pr. parti Hvor mange enheter hvert av varepartiene skal bestå av.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.