Korriger beholdninger

Korrigerer beholdninger for markerte rader i henhold til lagertelling, og oppdaterer varepartier og produkttransaksjoner.

Før du begynner

Dette behandlingsvalget kan bare brukes på poster som er overført til lagertelling.

Om denne oppgaven

Etter en fysisk lagertelling må det låste lagerantallet oppdateres med det opptalt antallet. Etter at verdier er angitt for alle opptalte varepartier, vil behandlingsvalget Korriger beholdninger oppdatere antallene på varepartiene med de opptalte verdiene.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen vareparti som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Korriger beholdninger.

Resultater

Behandlingsvalget oppdaterer tabellen Produkttransaksjon. En post opprettes med transaksjonstype 4 - Tap, og uten verdi i feltet Ordrenr.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.