Generer timesaldo

Genererer timesaldo.

Før du begynner

For å kunne kjøre dette behandlingsvalget må først timegrupper opprettes i tabellen Timegruppe, og deretter må en kalender for gruppen opprettes i tabellen Timekalender.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen ressurs som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Generer timesaldo.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Generer timesaldo.
  Alternativ Beskrivelse
  Timegruppe Du må velge en timegruppe fra nedtrekkslisten. Bare timegrupper som er reservert for ressursene vises.

  Listen viser alle tilgjengelige timegrupper for ressursen, og en gruppe må velges for at rutinen skal generere noe.

  Hvis ingen timegrupper vises i dialogboksen, selv om timegrupper er registrert, skyldes dette at ingen post i tabellen Timegruppe er merket med at de gjelder for Ressurser under feltet Timebehandling.

  Hvis ingen timegruppe er valgt vil ikke timesaldoer blir generert, såfremt det ikke er krysset av for Benytt timegruppe fra ressursen. I dette tilfellet vil kun ressurser hvor det er angitt en timegruppe bli behandlet.

  Benytt timegruppe fra ressursen Hvis valgt, vil timegruppe angitt på ressursen bli benyttet i stedet for timegruppen valgt i dialogboksen. Ressurser uten timegruppe tildeles timegruppen valgt i dialogboksen.

  Hvis ikke valgt, vil alle ressurser som behandles bli generert og oppdatert med den valgte timegruppen. Hvilke ressurser som behandles bestemmes av valget Benytt timegruppe fra ressursen.

  Behandle kun ressurser med valgt timegruppe Hvis valgt, vil kun ressurser med den valgte timegruppen bli behandlet. Ressurser uten timegruppe hoppes over.

  Hvis ikke valgt, vil alle ressurser bli behandlet. Ressurser uten timegruppe vil bli oppdatert med timegruppen som er valgt i dialogboksen.

  Periode Fra dato foreslås ut i fra feltet Sperret år/periode, og som Til dato foreslås siste dag i kalenderåret.

  I spesielle tilfeller hvor uke benyttes som periodebegrep, kan forslaget på Fra dato ligge i forrige år og Til dato ligge i neste år. Dette fordi uke 1 kan starte i foregående år, og uke 52/53 kan slutte i neste år.

Resultater

Dersom ingen timesaldo blir generert, kan årsaken være at det ikke finnes noen rader i tabellen Timekalender for det angitte datointervallet. Rutinen tar bare hensyn til rader fra tabellen Ferie hvor det er markert for Ansatte eller Ressurser under feltet Omfang, og hvor feltet Res.nr er fylt ut.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.