Godkjenn timeliste

Godkjenner timeliste.

Før du begynner

Du må legge inn verdi i følgende felter i tabellen E-Dokument informasjon, før du tar i bruk rutinen Godkjenn timeliste:

Felt Beskrivelse
Meldingstype Velg 2 - Overfør til lønn for å aktivere muligheten til å legge ut lønnsfil.
Skriv til mappe Angi område og filnavn på filen som skal eksporteres til lønnssystemet.

Du kan gjøre oppslag i feltet og søke etter filnavn.

Les fra mappe Angi regelfilen (lonn.imp) hvor feltene som skal legges ut er definert.

Du kan gjøre oppslag i feltet og søke etter filnavn.

Om denne oppgaven

Dette behandlingsvalget inneholder både godkjenning av timelister og overføring til lønnsfil. Avhengig av hvilke rettigheter du har som pålogget bruker, vil du kunne godkjenne egne timer, andres timer og overføre til lønnsfil.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen ressurs som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Godkjenn timeliste.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Godkjenn timeliste .
  Alternativ Beskrivelse
  Timegruppe Velg hvilken timegruppe du ønsker å godkjenne. Har du ikke adgang til å godkjenne andres timer vil valgene være nedtonet når dialogen åpnes. De er også nedtonet hvis de kommer fra en rad med en annen ressurs. Timegruppe blir foreslått fra den aktive raden, men du kan overstyre verdien. Det er kun ressurser med valgt timegruppe som blir behandlet.
  Godkjenn timeliste Hvis valgt, blir timelister godkjent.
  Merk: Adgang til å godkjenne andre brukeres timelister settes i tabellen Adgangsgruppe via behandlingsvalget Funksjonsadgang.
  Overfør til lønn Hvis valgt, blir timelister eksportert til fil. Dette forutsetter at det finnes en regelfil (TransfToWage.imp) og at filnavnene er definert i tabellen E-Dokument informasjon (finnes under Logistikk > Faste opplysninger i Oppsett-utforsker).
  Merk: Adgang til å overføre til lønn settes i tabellen Adgangsgruppe via behandlingsvalget Funksjonsadgang.
  Flytt aktiv periode Hvis avkrysset flyttes Aktivt år/periode på timegruppen til neste periode, ut i fra til dato/periode angitt i dialogen. Det er ingen kontroll på om det finnes ikke godkjente aktiviteter som ligger før denne perioden.
  Sperr periode Hvis avkrysset settes feltet Sperret år/periode på timegruppen lik perioden angitt i dialogen. Dette vil sperre brukere fra å legge inn timer i før og i sperreperioden. Det er ingen kontroll på om det finnes ikke godkjente aktiviteter som ligger før denne perioden.
  Periodeseleksjon Du velger hvilken periode systemet skal godkjenne med enten fra - til dato eller periode.
  Siste lønnskjørenr. Dette feltet viser siste brukte lønnskjørenummer.
  Lønnsfilnavn Område og filnavn til lønnsfilen som blir skrevet. Verdien blir hentet fra tabellen E-Dokument informasjon.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.