Godkjenn egen tid

Godkjenning egen tid.

Om denne oppgaven

Brukes for å godkjenne egen tid. Dette er en enklere godkjenning av timelister som ikke sperrer aktivitetslinjene fra endring.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen ressurs som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Godkjenn egen tid.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Godkjenn egen tid.
  Alternativ Beskrivelse
  Timegruppe Timegruppe for den ansatte.
  Fra dato Første dato for utvalg på aktiviteter som skal godkjennes.
  Til dato Siste dato for utvalg på aktiviteter som skal godkjennes.

Resultater

Hvis du ikke har markert eller står på din egen ressurs får du meldingen Du må markere din ressurs for å godkjenne egen tid.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.