Redigere rapport

Redigerer markerte rapporter.

Før du begynner

Bare rapporter merket som 0 - Crystal Reports i feltet Rapportsystem kan redigeres med dette behandlingsvalget. Du må ha installert Crystal Reports for å kunne redigere rapporten.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen rapport som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Redigere rapport.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.