Trekk tilbake avstemming

Trekker tilbake bankavstemminger for markerte rader.

Før du begynner

Velg rad(er) i tabellen Avstemt transaksjon.

Om denne oppgaven

Behandlingsvalget brukes til å trekke tilbake avstemte transaksjoner som ennå ikke er godkjent.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen avstemt transaksjon som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Trekk tilbake avstemming.

Resultater

Hvis avstemmingen allerede er godkjent (dvs. at feltet Avstemmingsnr. har blitt utfylt ved godkjenning av utskriften Bankavstemmingsrapport), vil en feilmelding bli gitt.

Valgte rad(er) i slettes fra tabellen Avstemt transaksjon.

På de tilhørende radene i tabellene Hovedbokstransaksjon og Kontoutskriftstransaksjon vil feltene Avstemming restbeløp og Avstemming restbeløp i valuta bli tillagt verdiene som var lagret i henholdsvis Avstemt beløp og Avstemt beløp i valuta på den slettede raden i tabellen Avstemt transaksjon.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.