Sideskift

Innsetter eller fjerner sideskift etter markerte rader.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen resultat/balansedefinisjonslinje som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Sideskift.

Resultater

Et sideskift er vist på skjermen som en heltrukket linje under raden.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.