Vis fakturakopi

Viser systemets kopi av fakturaen på denne raden.

Før du begynner

Merk: Du må ha installert Visma Business Fax/Mail driver for å kunne lagre fakturakopier.
Elektroniske fakturakopier kan lagres i Visma Business. I tabellen Bedriftsopplysninger finner du feltet Faks og e-post behandl.. Markerer sjekkboksene Faktura-/kreditnotakopi og TIFF. Når du fakturerer, blir det laget en fakturakopi som en TIFF-fil. Filen blir lagret i en katalog i windows som blir opprettet automatisk for hver klient. Hvor denne katalogen blir opprettet blir styrt av FAX/MAIL_PATH angitt i registret på den enkelte arbeidsstasjon, eller det kan angis i feltet Faks og e-post sti i tabellen Systemopplysninger. For eksempel: C:\Program files\Visma\Business\F9999\FaxMail\9999999.TIF

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen produkttransaksjon som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Vis fakturakopi.

Resultater

Fakturakopien blir vist i det programmet som du har koblet til filer med endelsen TIFF (Tagged Image File Format).

Du kan se på fakturakopier ved hjelp av behandlingsvalget Vis fakturakopi. Du kan også skrive ut fakturakopier fra tabellene Åpen kundepost og Kundetransaksjon.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.