Bokfør midlertidig lagerverdi

Produserer bunt med midlertidig lagerverdi for ikke realiserte lagertransaksjoner.

Før du begynner

Det forutsettes at du har kryss i feltet Bokfør midlertidig lagerverdi under Beh.måte i fanen Etterbehandling i tabellen Produkt.

Behandlingvalget Bokfør midlertidig lagerverdi er i hovedsak laget for å korrigere etterslep i fakturering/fakturamottak, derfor bør du kjøre behandlingsvalget Bokfør midlertidig lagerverdi og krysse av i feltet:

Om denne oppgaven

Etter at du har ferdigmeldt en innkjøpsordre blir det opprettet en produkttransaksjon i tabellen Produkttransaksjon. Dette behandlingsvalget kan brukes i tilfeller hvor det går tid mellom inn-/utlevering og fakturering/fakturamottak på en ordre. Behandlingsvalget gjør at det blir samsvar mellom lagerverdien som blir hentet fra lagersaldoer/varepartier og hovedbokføring.

Valgte produkttransaksjoner med kryss i feltet Bokfør midlertidig lagerverdi under behandlingsmåte blir da behandlet for produksjon av bilag. Kontoene i feltene Debet lagerkostnad og Kredit lagerkostnad blir hentet fra den avgifts- og bokføringsgruppen som er angitt på produkttransaksjonen.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen produkttransaksjon som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Bokfør midlertidig lagerverdi.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Bokfør midlertidig lagerverdi.
  Alternativ Beskrivelse
  Midlertidig lagerverdi Har du kryss i dette feltet blir kun produkttransaksjoner med transaksjonsstatus Avventer realisering behandlet.
  Tilbakefør midlertidig lagerverdi Har du kryss i dette feltet blir kun produkttransaksjonene som er realisert og med transaksjonsstatus Midlertidig lagerverdi bokført behandlet.
  Valuteringsdato Valuteringsdatoen, dagens dato foreslås.
  Oppdater direkte Bunten oppdateres direkte.
 4. Klikk OK.

Resultater

Den midlertidige lagerverdien blir bokført på kontoene du har registrert i feltene Debet lagerkostnad og Kredit lagerkostnad for avgifts- og bokføringsgruppen i tabellen Avgifts- og bokføringsopplysninger. I feltet Debet lagerkostnad angir du konto for tilgang/avgang på innkjøpsordre-/salgstransaksjoner. I feltet Kredit lagerkostnad angir du motkonto som er anbefalt i henhold til nasjonale regnskapsopplysninger.

Grunnlaget for beløpet som blir bokført er feltet Oppr. kostpris (innenl.).Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.