Bokfør kostnader

Produserer bunt med kostnadsbilag for markerte rader, for nivåene som det er sortert med brudd på.

Før du begynner

På de produkttransaksjonene som er bokført, kan du i dialogboksen som under feltet Trans.status på produkttransaksjonene krysse av for at kostnadene er bokført. Transaksjonene blir da ikke bokført flere ganger.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen produkttransaksjon som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Bokfør kostnader.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Bokfør kostnader.
  Alternativ Beskrivelse
  Produser
  Korreksjonsbilag
  Bare transaksjoner med kryss i feltet Kostnader korrigert og hvor det ikke er kryss i feltet Korrigerte kostnader bokført blir behandlet.

  Det er differansen mellom verdien i feltet Oppr. kostpris (innenl.) og Kostpris (innenl.) * antall som blir bokført. For transaksjoner med transaksjonstype 5 - Vareforbruk, må transaksjonene i tillegg være fullstendig bokført. Det vil si at transaksjonene må ha kryss i feltet Fullstendige kostnader bokført under Trans.status, hvis ikke blir den korrigerte kostnaden bokført dobbelt.

  Fullstendig bilag
  Alle transaksjoner som er markerte blir bokført.

  Transaksjoner med kryss i feltet Kostnader korrigert under Trans.status, blir oppdatert med både Fullstendige kostnader bokført og Korrigerte kostnader bokført. Transaksjonene har nå korrekt verdi, og det er da ikke mulig å bokføre korreksjonene senere.

  Feltet blir for eksempel brukt til å bokføre tap, lagertellinger, prisrefusjoner og produksjonskostnader.

  Bare sett status Bare bokføringsflagget for korreksjonsbilag eller fullstendige bilag satt i feltet Trans.status.

  Det vil si at det er bare feltene under Trans.status på transaksjonene som blir oppdatert. Status settes ut i fra hva du har valgt i feltene Korreksjonsbilag og Fullstendige bilag, uten å lage realisasjonsjournal eller bilag.

  Feltet kan brukes til å sette riktig status på transaksjonene etter en oppgradering eller sette riktig status på gamle transaksjoner, før du skal kjøre behandlingsvalget Bokfør kostnader for å oppdatere regnskapet med kostnadsendringer, vareforbruk, tap og lagertellingsendringer.

  Ignorer beh. måte unnta fra bokføring Transaksjoner hvor det er krysset av for Unnta fra totaler og Unnta fra bokføring under Behandlingsmåte/Etterbeh. blir også behandlet.
  Valuteringsdato Valuteringsdatoen, dagens dato foreslås.
  Direkte oppdatering Bunten oppdateres direkte.
 4. Klikk OK.

Resultater

Det blir generert én bunt for de radene du har markert. Behandlingsvalget behandler alle markerte rader som ikke er behandlet tidligere.

Hvis du har kryss i feltet Hovedbokstransaksjoner pr. faktura (anbefalt) i tabellen Bedriftsopplysninger og kjører behandlingsvalget Bokfør kostnader, blir bilagslinjene splittet pr. fakturanummer.

Bilagslinjene

Det blir produsert bilagslinjer pr. konto, pr. ansvarsenhet pr. faktura. De aktuelle kontoene hentes fra tabellen med Avgifts- og bokføringsopplysninger (fra avgifts- og bokføringsgruppen og kontosettet til produksjonstransaksjonen).

Siden kostprisene inkluderer frakt og toll, vil frakt 1-4 og toll, komme til fradrag i beløpene som skal bli bokført som varekost.

Bilagslinjene får tildelt neste ledige bilagsnummer og bilagsart fra den bilagsserien som det blir referert til i feltet Korreksjonsserie i tabellen Bedriftsopplysninger.

Meldinger underveis

Feilmeldinger gis i følgende tilfeller:

Statuslinjen

Under bokføringen vil statuslinjen vise hvilket ordrejournalnummer og transaksjonsnummer som blir behandlet. Etter dette vil statuslinjen vise deg antall rader som ble behandlet. Hvis noen av radene er reservert av andre prosesser, vil det komme opp en dialog som forteller hvor mange rader dette gjelder.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.