Internfakturering

Produserer bunt med mellomregningsbilag for markerte rader.

Før du begynner

I tabellen Bedriftsopplysninger registreres følgende:

Merk: Du får feilmelding hvis du ikke har sortert med brudd på minimum ansattnummer og ønsket ansvarsenhet.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen produkttransaksjon som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Internfakturering.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Internfakturering.
  Alternativ Beskrivelse
  Ansvarsenhet Du kan velge blant de navngitte ansvarsenhetsklassene som er satt opp i tabellen Bedriftsopplysninger. Den første av ansvarsenhetsklassene du har sortert med brudd på, vil bli foreslått.
  Valuteringsdato Valuteringsdatoen, dagens dato foreslås.
  Direkte oppdatering Bunten oppdateres direkte.
 4. Klikk OK.

Resultater

Bilag opprettes for de bruddnivåene du definerer i delvinduet. Det blir produsert to bilagslinjer for hver bruddlinje hvor ansvarsenheten er forskjellig fra det som er registrert på den ansatte i tabellen Aktør.

Det blir fylt ut ansattnummer på bilagslinjene. I tillegg kommer eventuelle andre bruddkolonner i delvinduet som også forekommer på bilagslinjene, for eksempel ordrenummer, fakturanummer, kundenummer, leverandørnummer og produktnummer.

Bilagslinjene blir påført neste ledige bilagsartnummer og bilagsart etter hva som er lagt inn i sistnevnte felt.

Du får lagt til en ordrelinje ved oppdatering av bilaget hvis du krysser av for Oppdat. ordre i tabellen Bilagsart. Ordrenummer og produktnummer må da være utfylt på bilagslinjen.

Transaksjonsstatus for internfakturerte transaksjoner

Hver gang du internfakturerer settes automatisk kryss for Internfakturert under feltet Trans.status i tabellen Produkttransaksjon.

Dette forhindrer internfakturering flere ganger selv om du skulle komme til å markere radene. Hvis Internfakturert er markert vil produkttransaksjonen automatisk bli hoppet over.

Statistikkperioder

Feltet År/per. på ordrelinjene refererer til tabellen Statistikkperiode. Den forteller hvilken statistikkperiode transaksjonsdatoen faller innenfor. Du kan gjøre utvalg, og sortere både med og uten bruddlinjer på kolonnen. Ønsker du å hente inn hva som står i feltet på eksisterende ordrelinjer, kan du kopiere og lime inn transaksjonsdatoene på ordrelinjene.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.