Sanering

Slår sammen transaksjoner på kolonner sortert med brudd.

Før du begynner

Merk: Bare Systemansvarlig kan kjøre denne behandlingen.

Om denne oppgaven

Etter en tids bruk vil systemet kunne inneholde store mengder med transaksjoner. Det kan derfor være lønnsomt å rydde i gamle transaksjoner. Behandlingsvalget Sanering gir deg mulighet til å slå sammen gamle transaksjoner, og derved oppnå hurtigere behandling av de gjeldende tabellene.

Du kan sanere kunde-, leverandør-, hovedbok-, driftsmiddel- og produkttransaksjoner.

Ved sanering av transaksjoner må du først åpne den aktuelle tabellen (f.eks. Hovedbokstransaksjon). Pass på å sortere tabellen på kolonnene som du ønsker å basere sammenslåing. Bruddlinjer må defineres for de samme kolonnene. Sanering har vanligvis et minimum av sortering og brudd på Kontonr, År, Periode, Avgiftsår, Avgiftstermin, Valuta og event. ansvarsenheter.

Ved start av sanering blir du bedt om å oppgi sanering Tom. dato og krysse av for om du vil inkludere ansvarsenheter. De gjeldende transaksjonene vil bli kontrollert mot denne datoen etter følgende regler:

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen produkttransaksjon som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Sanering.
 3. En advarsel med påminnelse om å ta backup vises.
 4. Klikk Avbryt for å ta backup. Klikk OK for å fortsette.
 5. Angi parameterne i dialogboksen for Sanering.
  Alternativ Beskrivelse
  Tom. dato Tom. dato for sanering.
  Inkluder ansvarsenh. Ansvarsenheter skal også saneres.
 6. Klikk OK.

Resultater

Etter sanering vil du kun få fram transaksjoner med akkumulerte summer.
Merk: Sanering vil slette gamle transaksjoner og opprette nye, akkumulerte transaksjoner. Det er derfor viktig at du:
 • tar en sikkerhetskopi av dine data før du starter saneringen
 • tenker nøye gjennom hvordan du vil gjennomføre sammenslåingen
 • har angitt en saneringsbilagsart i tabellen Bedriftsopplysninger

Sanering av produkttransaksjoner

Sanering av produkttransaksjoner overfører radene som slettes til tabellen Produkttransaksjon før komprimering.

Merk: Før sanering av produkttransaksjoner er det mulig å oppdatere feltet Lagerbevegelse i tabellen Produkttransaksjon (aktuelt for transaksjoner opprettet i gamle versjoner). Dette gjøres ved å holde Shift-tasten nede samtidig som du trykker på knappen for sanering på menylinjen.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.