Aktiver driftsmiddel

Aktiverer driftsmiddel, driftsmiddelet må eksistere.

Før du begynner

Det er mulig å ta ut driftsmidler fra lageret over ordremodulen og få det bokført som anskaffelse på valgt driftsmiddel.

Du registrerer først uttaket via ordre. Les hvordan du gjør dette i tabellen Ordre under feltet Driftsm.behandl..

I tabellen Produkttransaksjon, hent fram feltene Driftsm.behandl. og Driftsmiddelnr.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen produkttransaksjon som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Aktiver driftsmiddel.
  3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Aktiver driftsmiddel.
    Alternativ Beskrivelse
    Valuteringsdato  
    Avgiftskode  

Resultater

En bunt med opprinnelseskode 24 - Aktivert driftsmiddel opprettes, der debetføringen har Driftsmiddelnr. og Driftsm.behandl. Kreditføringen er den kredit vareforbruk du har definert for Avgifts- og bokførings gruppen/kontosettet.

Transaksjonen blir ikke merket på noen måte, så vi anbefaler at du bruker Kontrollstatus for å merke overførte transaksjoner.

Merk: Hvis du ikke har angitt kontosett, bokføres kreditføringen på øreavrundingskontoen.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.