Opprett lagersaldo

Innsetter rader i lagersaldotabellen for markerte produkter.

Om denne oppgaven

Oppretter en ny rad i tabellen Lagersaldo for et nylig opprettet produkt. Hvis produktet ikke er i tabellen Lagersaldo ved mottak av varer, opprettes en ny rad i tabellen.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen produkt som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Opprett lagersaldo.

Resultater

Det opprettes rader for produktet/produktene du har valgt med:
 • beholdningen angitt som normal beholdning for produktet.
  • Hvis den normale beholdningen ikke er angitt, opprettes lagersaldoraden som definert i tabellen Bedriftsopplysninger.
 • en gjennomsnittlig kostpris, foreslått basert på tabellen Pris- og rabattmatrise.
  • Den laveste kostprisen for radene i matrisen der feltene Produktprisgr. 1 - Produktprisgr. 3, Lagernr og Enhet enten har samme verdi som i produktraden, eller ikke er fylt ut, og gjeldende dato faller innenfor en hvilken som helst valgt fra- og til-dato.
  • Hvis det ikke finnes en kostpris for innenlandsk valuta i matrisen, velges den gunstigste kostprisen fra eventuelle utenlandske kostpriser – etter at de er konvertert til innenlandsk valuta ved å bruke den gyldige valutakursen i tabellen Valuta.
Lagersaldoer opprettes ikke for produkter:
 • som er unntatt fra lagerhåndtering.
  • Tips: Du kan unnta et produkt fra lagerhåndtering ved å velge avkrysningsboksen Unntas lagerhåndtering på siden Lager i feltet Beh.måte 2.
 • som allerede er opprettet for den relevante beholdningen i tabellen Lagersaldo.

Eksempel

Du kan for eksempel bruke denne behandlingen til å sette inn en lagersaldo for nye produkter direkte i tabellen Lagersaldo i stedet for via ordreregistrering. Du gjør dette ved å fylle ut antallet i tabellen Lagersaldo, og deretter kjøre Overfør til lagertelling og behandlingene Korriger beholdninger.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.