Produktkatalog

Send produkt- og bedriftsinformasjon via Visma.net AutoInvoice.

Før du begynner

AutoInvoice operatørnr må være angitt på kunden for at sending skal være mulig.

Om denne oppgaven

Benyttes til å sende produkt- og bedriftsinformasjon til en kunde via Visma.net AutoInvoice.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen produkt som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Produktkatalog.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Produktkatalog.
  Alternativ Beskrivelse
  Velg kundenr. Sending av produktkatalog krever at en kunde er valgt.
  Velg vår kontakt Dersom angitt vil kontaktinformasjon for den ansatte vil bli inkludert i produktkatalogen.
  Gyldig fra dato Fra hvilken dato produktdataene er gyldig. Dagens dato foreslås. Verdien må angis.
  Gyldig til dato Til hvilken dato produktdataene er gyldig. Ett år fra dagens dato foreslås. Verdien må angis.
  Katalogtype Katalogtype informerer mottakeren hvordan produktdataene skal behandles:
  • Erstatt: Erstatter produktinformasjonen med innholdet fra produktkatalogen.
  • Legg til: Legger til innholdet fra produktkatalogen til eksisterende liste av produkter.
  • Oppdater: Endrer eksisterende produkter med data fra produktkatalogen.
  • Slett: Sletter produkter som ikke finnes i produktkatalogen.
  0 - Legg til
  1 - Erstatt
  2 - Endre
  3 - Slett
  Send katalog Når avkrysset vil produktkatalogen bli opprettet under tabellen Ordredokument, før behandlingsvalget Send til AutoInvoice sender dokumentet til Visma.net AutoInvoice. Hvis ikke avkrysset vil produktkatalogen bli skrevet til tabellen Ordredokument, men ikke bli sent.
  Merk: Etter sending vil produktdetaljene (skrevet til tabellen Ordredokumentlinje) bli slettet for å spare plass, kun data skrevet til tabellen Ordredokument vil bli igjen.

Resultater

Valgte produkter inkluderes i en XML-melding som sendes via Visma.net AutoInvoice til en angitt kunde. Dataene vil også inkludere gyldige bildefiler angitt på produktene.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.