Bytt produktnummer

Bytter produktnummer på alle rader hvor "Nytt produktnr" er fylt ut.

Før du begynner

Angi nye produktnumre i Nytt produktnr feltet.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen produkt som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Bytt produktnummer.

Resultater

De gamle produktnumrene erstattes med de nye numrene i alle tabeller.

Merk: Det er ikke mulig å endre produktnummer til et allerede eksisterende produktnummer.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.