Skrivervalg

Velger skriver mv. for markerte rader.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen skriveroppsett som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Skrivervalg.
  3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Skrivervalg .

    Du kan tilordne flere rader det samme skriveroppsettet ved å merke dem før du utfører behandlingsvalget. Når dialogboksen vises, vises da valgene som gjelder den første merkede raden.

  4. Klikk OK.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.